Sluiting ivm Corona

Beste klanten,  

Zoals u allemaal weet zijn er opnieuw maatregelen afgekondigd voor heel Nederland.

Om de gezondheid van u en mijzelf te waarborgen heeft de Rijksoverheid besloten dat ik mijn praktijk in ieder geval t/m 19 januari 2021 moet sluiten. 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hou ik u vanzelfsprekend op de hoogte. 

Cliënten die een afspraak gepland hebben zal ik, voor zover mogelijk, proberen te bellen of te mailen om deze afspraak te annuleren/verzetten. 
Mochten er vragen zijn, probeert u mij dan telefonisch te bereiken of een mail te sturen naar info@carofeetcare.nl of bel mij +31 6 20 17 14 59.
Indien u telefonisch geen contact krijgt, dan verzoek ik u mijn voicemail in te spreken en dan zal ik zo spoedig mogelijk met u contact op nemen.
U mag natuurlijk ook altijd een WhatsApp bericht sturen.

Ik wens u sterkte in deze tijd en we hopen u snel weer in de praktijk terug te zien. 

Voor nu hele fijne feestdagen en tot januari 2021 

 

 

Wegingskader ‘medisch noodzakelijke voetzorg’ 

ProVoet kreeg afgelopen voorjaar tijdens de eerste lockdown bevestiging van de overheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) dat medisch pedicures geen verwijzing van de huisarts nodig hebben. Dit geldt alleen voor medisch noodzakelijke, niet-gecontracteerde, voetzorg bij cliënten die voor de coronacrisis al onder behandeling waren bij de medisch pedicure. Dit houdt in dat de medisch pedicure vanuit haar professionaliteit, visie en competenties kan bepalen of, ten tijde van COVID-19 én binnen de gestelde kaders van de overheid en ProVoet, voetzorg medisch noodzakelijk is. 

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg? 

 • Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken. 
 • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken. 
 • Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus. 
 • Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen). 
 • Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden.  
 • Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking.  
 • Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4: in tegenstelling tot de eerste lockdown is het in het geval van gecontracteerde voetzorg niet noodzakelijk dat de podotherapeut een schriftelijke indicatie voor fysieke zorg aan de medisch pedicure afgeeft. De gebruikelijke werkwijze is van toepassing, waarbij de medisch pedicure werkt volgens het door de podotherapeut opgestelde persoonlijke behandelplan. 

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit. 

Algemene uitgangspunten wegingskader: 

 • De medisch pedicure bepaalt aan de hand van professionele afweging/triage of een instrumentele behandeling medisch noodzakelijk is. 
 • Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt geen cosmetische voetzorg uitgevoerd. 
 • Als een instrumentele behandeling niet noodzakelijk is geeft de medisch pedicure telefonisch advies aan de cliënt. 
 • Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar.  
 • Indien er sprake is van een contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, is een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk. 
 • Indien de medisch pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de corona-crisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een medisch pedicure of, bij gecontracteerde voetzorg, door de podotherapeut. 

Cliëntgerelateerde factoren: 

 • Is de cliënt in staat om zelfzorg toe te passen zoals bijvoorbeeld het dagelijks inspecteren van de voeten? 
 • Is er verhoogd risico dat de cliënt besmet kan raken met het COVID-19 virus? Bijvoorbeeld bij ouderen en personen met risicovoeten ten gevolge van ziekten en aandoeningen. 
 • Is de cliënt in staat om complicaties aan de voeten te herkennen en tijdig contact op te nemen met medisch pedicure of huisarts?  

Het belangrijkste uitgangspunt is dat door het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetzorg complicaties bij de cliënt kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.