Medisch pedicure behandeling

Deze behandeling is specifiek voor cliënten die tot een risicogroep behoren.
Risicogroepen zijn bijvoorbeeld mensen met diabetes, reuma of andere aandoeningen die een nadelige invloed hebben, zoals spastische-, oudere- of verwaarloosde voet.

Deze behandeling is veelal op medische verwijzing.
Vraag uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoedingen.